15 nov. 2012

Wikipedia!Förskoleklassen har vid flera tillfällen varit i ishallen och åkt skridskor. Ett av barnen vill göra en Hockey-rink i en tårtkartong. Vi tar fram Lärplattan och söker på Wikipedia och hittar en bild på hur alla linjer och cirklar är plaserade. efter en halvtimmes intensivt arbetande är rinken klar! Här blev det många funderingar runt linjer och cirklar. Visst blev det fint och vi lärde oss massor båda två!
Siv.

1 kommentar: