7 jan. 2013

funderingar om appar körsbäret


Appar på Körsbäretsförskola
Appar Apple Läroplansmål/arbetssätt? ?
Boksnok
IBook
Vem? • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin
förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa, böcker med
samtalsämne, ex vem bestämmer!

Wheres my water • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga svårt men med en avanseringsmöjlighet som stärker barn i deras känsla att lyckas, iallafall i en del fall

Cut the rope • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang, samarbeta med andra och prova olika teorier om hur stjärnan faller, svänger m.m.

wheres my perry • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, Barn kan få samarbeta för att ta sig vidare, pröva olika teorier eller visa kompisar på sätt att lösa ett problem, man kan turas om att göra varannan bana!
Fingu grundläggande egenskaper hos mängder... matcha antal fingrar med antal föremål
Flow Free upplevelse av rum, form och riktning problemlösning
TwistTouch koordinationsförmåga barnen kan samarbeta med en kompis på svåra banor, att föredra efter som de har små händer.
Empatico memory
Pic Collage • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, de barn som är intresserade kan delta eller göra egna texter till bilder de tagit
Make Dice "• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin f förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra," gör egna tärningar med namn på barnen, eller uppgifter att göra. ex sitt, hoppa, bestäm vad man ska göra med hjälp av tärning.

Pop ABC
Växthusets ord med andra,
Matte Mums
Buildo Museum
Unblock Mee problemlösning
christmas matematik
radio apan språk
mathlandia matematik
iMotionHD fantasi, berättande
create
lolas mattetåg
bokstavspussel
skolstill skoj med ord och boksäver TTS, OBS uttal är inte perfekt men roligt, en bättre talsyntes med bättre utal är ordens magi, du kan bara inte skriva lika lång text med det.
fotospelet
Bookcreator
PuppetPalsHD
Skydrive bra verktyg för att spara sina dokument
Se bokstavsljuden
Toca Hair Salon
Toca Monsters
Stadenshjältar
Solar walk
Sock Puppets
Ritprata
PuzzelMagic
Pettsons uppfiningar
Pirate Puzzle
Geoboard
Listen Lite

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar