18 feb. 2013

Fotomemo

Några barn på Smultronet har provat att göra egna memory med Busdjurens memospel. De har själva fotograferat olika saker i verksamheten som leksaker, karta, tvättfat m.m. De har också spelat in vad sakerna heter så att alla hör orden som hör till bilden. Barnen har också samarbetat, någon har fotograferat och någon har spelat in orden. Ett roligt och språkutvecklande arbetssätt! /Eva, Smultronet.Vi i arbetslagen ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan (Lpfö 98/10)

1 kommentar: